حرف های ....م...ن
by : x-themes
چـــه شـــده ای دل دیـــوانـــه ؟!!

هـــوایـــش کـــردی؟!!بـــا دو چشمـــان پـــر از اشـــک صـــدایش کـــردی؟!!گفتـه بــودم کـه دلـش مـــعدن

بـــی مـــعرفــتیست . . .تـــو نشســـتی و دلـــت خـــوش به وفـــایش کـــردی؟!!! 

شنبه ششم مهر 1392 20:51 |- زهرا -|

... یادش مـــــــــیرود...

مرا که سهل است خاطرات با هم بودنمان را هم یادش میرود

به همین راحــــتی

شنبه ششم مهر 1392 20:50 |- زهرا -|
                                               این روزا هرکی ازم میپرسه “چطوری ؟”

                                        برا اینکه “خوب” باشم ناچارا دشمن خدا میشم …
.

شنبه ششم مهر 1392 20:48 |- زهرا -|

http://www.trulygraphics.com/wp-content/uploads/2010/10/sad-girl.jpg


این روزا توپِ توپم

اما پنچرِ پنچر !

شنبه ششم مهر 1392 20:46 |- زهرا -|
                                        ساعت های نبودنت روی مچم بسته نمیشود ،

                                                     حلقه می شوند دور گردنم !
      

شنبه ششم مهر 1392 20:45 |- زهرا -|

                                                             

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم
کــ ــه دیــدم مترسکـــــ

بـه کــلاغ میــ ــگویــد:

هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن

فقـــط تنهــام نــذار!!

شنبه ششم مهر 1392 20:43 |- زهرا -|


این بی تفآوتیهآ

این بی خَبَری هآ

گآهی دیدآر از سَر اجبآر

نَبودَن هآ… نَدیدَن هآ

یَعنی بُرو

گآهی چِقَدر خِنگ میشویم . . .

شنبه ششم مهر 1392 20:41 |- زهرا -|


                        گفتی : نفرین می کنی ؟

                     گفتم : نه اما از خدا می خوام

                  هیچکس اندازه من دوستت نداشته باشد

شنبه ششم مهر 1392 20:40 |- زهرا -|وقتـی مرا بغل مـی کنـی چنان جاذبه‌ آغوشت

به جاذبه‌ زمین غلبـه مـیکنـد

کـه روحـم بـه پـرواز درمی آیـد
یکشنبه هفدهم شهریور 1392 | 17:53 | مصطفی(^_^)ALONE | 2 نظر

شنبه ششم مهر 1392 20:40 |- زهرا -|

                                                      وقتی که نیستی           

بادیدن هر صحنه عاشقانه ای

احساس یک پرانتز را دارم

که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد

arg7fywzoa499vgbzdyk متن هاي كوتاه و زيباي عاشقانه همراه با عكسهايي رمانتيك

چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 18:23 |- زهرا -|

ϰ-†нêmê§